ENF.TRANSMISIÓN / VIH

Na historia do sanitarismo mundial, logo dos avances tecnolóxicos para a identificación de xermes, descubriuse un número elevado de enfermidades, que presentan algunhas características comúns:

  • orixínanse pola entrada dun microorganismo ao hóspede (axente etiológico),
  •  transmítense entre os seres vivos en forma directa (por contacto), ou por vía indirecta (por vehículos químicos, físicos ou biolóxicos), ou pola acción de vectores (intermediarios biolóxicos entre o axente e o hóspede)