ANTRAX / CARBUNCO

ALERTA DE CASOS DE ÁNTRAX OU CARBUNCO EN ADICTOS A
DROGAS POR VÍA PARENTERAL (REMATE ABROCHO)

O 18 de decembro de 2009 declarábase un abrocho de ántrax en usuarios de drogas por vía parenteral en Escocia e con data de 23 de decembro de 2010 o Grupo de control de abrochos (OCT) deuno por rematado, xa que dende o mes de xullo, en Escocia, a lugar máis afectado e onde se confirmaron un total de 47 casos con 13 falecidos, non se notificou ningún caso máis.

Con todo, dado a aparición recente de casos esporádicos en Inglaterra,
consideran que a posibilidade de contaminación por ántrax da heroína ten que ser considerado un risco permanente para consumidores desta droga.