SANIDADE ALIMENTARIA

A concellería de Sanidade do Concello de Culleredo  mostra unha inquietude constante polos riscos sanitarios de calquera orixe asociados ao consumo de alimentos, e por iso,  poñemos  a disposición das persoas interesadas, información relacionada cos alimentos.