SANIDADE AMBIENTAL

A saúde e ou medio ambiente que nos rodea están intimamente relacionados. O aire que respiramos, a auga que bebemos, a contorna de traballo ou o interior dos edificios teñen unha gran implicación no noso benestar e a nosa saúde.

Por ese motivo, a calidade e a salubridade da nosa contorna son vitais para unha boa saúde.