CALIDADE DA AUGA

SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AUGA DE CONSUMO

O  Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo o SINAC e un sistema de información sanitario que recolle datos sobre as características dos abastecimentos e a calidade da auga de consumo humano que se subministra a poboación

OBXECTIVOS DO SINAC 

•  Detectar e previr riscos para a poboación derivados da inxesta de auga contaminada.

•  Identificar no  ámbito local, autonómico e nacional a calidade da auga de consumo humano e das características dos abastecementos.

•  Facilitar ó cidadan información básica das zonas de abastecemento e a calidade da auga de consumo humano.

•  Aportar información ás autoridades competentes e ós usuarios do SINAC sobre as características das infraestructuras que compoñen os abastecementos.

•  Facilitar a coordinación dos programas de vixiancia sanitaria destinados a previr os posibles riscos específicos para a saúde derivados do consumo de auga.

•  Elaborar informes periódicos sobre as características das infraestructuras e da calidade da agua de consumo humano.

•  Cumplir coa obriga de informar á Unión Europea e a outros organismos internacionais.

Preme no logo para acceder ó Sistema