R. ELECTROMAGNÉTICAS

Dende a introducción de maneira xeneralizada dos servizos de radiodifusión de televisión, radio e telefonía mobil, vémonos sometidos inevitablemente á exposición de campos
electromagnéticos.

Esta maior diversidade de oferta de servizos de telecomunicacións, e os sus niveis de calidade e cobertura asociados, requiren a existencia dun elevado número de instalacións radioeléctricas.

O regulamento que se aproba no RD que vos presentamos ten, entre outros obxetivos, adoptar medidas de protección sanitaria da poboación. Para elo, se establecen uns límites de exposición do público en xeral a campos electromagnéticos procedentes de emisións radioeléctricas, acordes coas recomendacións europeas.

Para garantir esta protección  establécense restriccións básicas e uns niveis de referencia que deberán cumplir as instalacións afectadas por este Real Decreto.

Preme na imaxe para descargar REAL DECRETO 1066/2001, do 28 de setembro